Learn And Win
Learn And Win
HOTLINE
9:00 đến 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
9:00 đến 13:00 Thứ 7
Chi tiết quà thưởng
+ 2 tuần khóa Flex
+ 2 tuần khóa Flex
Số điểm: 9,500 điểm

Mô tả chi tiết
WSE 2-week Flex Course
- Học viên nên đổi quà thưởng này 20 ngày trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc để thuận tiện cho quá trình nhận quà.
- Trường hợp đổi quà khi thời hạn hợp đồng còn ít hơn 20 ngày, vui lòng báo với EC của bạn để được hỗ trợ thêm.

QUÀ THƯỞNG NỔI BẬT
+ 1 tuần khóa Flex
+ 1 tuần khóa Flex
Số điểm: 6,000 điểm
2 tuần học khóa Flex tại WSE
2 tuần học khóa Flex…
Số điểm: 10,000 điểm
+ 1 tháng khóa Flex
+ 1 tháng khóa Flex
Số điểm: 20,000 điểm