Learn And Win
Learn And Win
HOTLINE
9:00 đến 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
9:00 đến 13:00 Thứ 7
Chi tiết quà thưởng
Voucher 10,000,000 đồng cho khóa tiếp theo
Voucher 10,000,000 đồng cho khóa tiếp theo
Số điểm: 45,000 điểm

Mô tả chi tiết
Renewal Voucher 10,000,000VND

Voucher chỉ áp dụng cho học viên đăng ký khóa Flex 6 hoặc khóa Flex 10 tiếp theo, có giá trị sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát hành ghi trên voucher.

Voucher có giá trị sử dụng khi được ghi đầy đủ thông tin học viên, mã học viên & số seri, được Wall Street English đóng dấu phát hành; không bị rách hay chắp vá.

Không có giá trị cộng dồn nhiều voucher cho một hợp đồng.

Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Không có giá trị chuyển nhượng cho người khác.

Bắt buộc phải nộp voucher này khi đăng ký khóa học tiếp theo tại Wall Street English.

QUÀ THƯỞNG NỔI BẬT
+ 1 tuần khóa Flex
+ 1 tuần khóa Flex
Số điểm: 6,000 điểm
+ 1 tháng khóa Flex
+ 1 tháng khóa Flex
Số điểm: 12,000 điểm
+ 1 tháng khóa VIP
+ 1 tháng khóa VIP
Số điểm: 20,000 điểm