Learn And Win
Learn And Win
HOTLINE
9:00 đến 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
9:00 đến 13:00 Thứ 7
Chi tiết quà thưởng
Khóa học IELTS
Khóa học IELTS
Số điểm: 100,000 điểm

Mô tả chi tiết
IELTS Course

QUÀ THƯỞNG NỔI BẬT
+ 1 tuần khóa Flex
+ 1 tuần khóa Flex
Số điểm: 6,000 điểm
+ 1 tháng khóa Flex
+ 1 tháng khóa Flex
Số điểm: 12,000 điểm
+ 1 tháng khóa VIP
+ 1 tháng khóa VIP
Số điểm: 20,000 điểm