Learn And Win
Learn And Win
HOTLINE
9:00 đến 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
9:00 đến 13:00 Thứ 7
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH LEARN & WIN

VỀ CHƯƠNG TRÌNH

 1. Chương trình Learn and Win áp dụng đối với tất cả những học viên khóa Flex đang trong thời hạn hiệu lực hợp đồng kể từ ngày 1/4/2016. Đối với những học viên mua gói kết hợp Flex + IELTS/ HMM thì chương trình Learn & Win chỉ áp dụng trong thời hạn hiệu lực hợp đồng khóa Flex. Học viên sẽ được cấp miễn phí một tài khoản trong suốt thời gian hợp đồng Học viên còn hiệu lực để tham gia chương trình.
   
 2. Chương trình Learn & Win chỉ có hiệu lực tại các trung tâm Wall Street English Việt Nam và không bao gồm các trung tâm Wall Street English tại các nước khác.
   
 3. Học viên có thể cập nhật thông tin mới nhất về chương trình tại website Learn and Win (learnandwin.wallstreetenglish.edu.vn). Học viên cũng có thể liên hệ với Nhân viên tư vấn hoặc gọi đến (08) 6288 3570 để biết thêm chi tiết về chương trình.

VỀ TÀI KHOẢN

 1. Học viên sử dụng tài khoản bạn đăng nhập Multimedia lesson (sgn0x.xxxxx.vn) và mật khẩu để đăng nhập tại website Learn & Win (learnandwin.wallstreetenglish.edu.vn) tại khu vực Learn & Win của trung tâm hoặc bằng máy tính cá nhân có kết nối mạng.
   
 2. Tài khoản Learn & Win là tài sản của Công ty TNHH Wall Street English cấp cho học viên, học viên phải có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. Mỗi học viên chỉ được sở hữu một tài khoản duy nhất để tích lũy điểm và đổi quà. Công ty TNHH Wall Street English không chịu trách nhiệm cho những tổn thất của Học viên phát sinh từ việc Học viên chia sẻ mật khẩu hoặc cung cấp thông tin tài khoản cho bên thứ ba khác.
   
 3. Trong trường hợp không thể truy cập tài khoản hoặc quên mật khẩu, học viên vui lòng liên hệ với Nhân viên tư vấn để Wall Street English cấp lại mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu nếu cần.
   
 4. Công ty TNHH Wall Street English không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của Học viên nếu thông tin hồ sơ do Học viên cung cấp không đầy đủ và chính xác.
   
 5. Các khóa học do Công ty TNHH Wall Street English cho và / hoặc tặng và / hoặc các khóa học do học viên được chuyển nhượng từ học viên khác và / hoặc các khóa học được quy đổi từ điểm tích lũy của chương trình này sẽ không được tính là hoạt động “Đăng ký gia hạn hợp đồng khóa học”, tức là học viên không được cộng điểm từ hoạt động này nhưng vẫn được gia hạn thời gian tham gia chương trình và tích điểm bình thường khi tham gia các hoạt động tích điểm khác.
   
 6. Tài khoản của học viên sẽ không còn hiệu lực khi hợp đồng Flex của học viên hết hạn, khi học viên hủy hợp đồng hoặc khi học viên chuyển nhượng khóa học của mình cho người khác.
   
 7. Điểm Learn & Win của học viên không có giá trị quy đổi thành tiền, và không thể chuyển hoặc đổi cho bất kỳ ai khác.
   
 8. Sau khi hết hạn hợp đồng, tài khoản của học viên sẽ không còn hiệu lực. Học viên sẽ không còn được tích điểm, đổi quà trực tuyến và điểm sẽ trở về 0. Với những đơn hàng học viên đã thực hiện đổi quà trực tuyến nhưng chưa nhận quà trước khi hết hạn hợp đồng, học viên vẫn được nhận quà trong thời gian hiệu lực nhận quà của đơn hàng (xem thêm phần Nhận quà) tại trung tâm Wall Street English mà học viên đã đăng ký học.
   
 9. Khi chậm thanh toán hoặc không thanh toán học phí những đợt tiếp theo như tiến độ đã nêu trong Hợp đồng học viên, thì học viên sẽ không thể thực hiện chức năng đổi quà cho đến khi hoàn thành thanh toán.
   
 10. Trong thời gian khóa hợp đồng (freezing), tài khoản Learn & Win vẫn được duy trì, nhưng học viên sẽ tạm thời không truy cập được vào tài khoản cho đến khi tài khoản mở khóa. Do học viên không tiến hành hoạt động học tập nên tài khoản Learn & Win sẽ không tích điểm liên quan đến việc học trong suốt thời gian này, nhưng vẫn sẽ tích điểm khi học viên giới thiệu bạn học tại WSE hoặc đăng ký khóa học Flex tiếp theo.
   
 11. Nếu học viên chuyển sang trung tâm khác để học, học viên sẽ có Tài khoản học viên và Mật khẩu mới. Khi đó, học viên sẽ sử dụng Tài khoản học viên và Mật khẩu mới để truy cập Learn & Win. Điểm Learn & Win của tài khoản trước đây của học viên vẫn sẽ được giữ nguyên và sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ sau khi học viên có Tài khoản học viên mới.
   
 12. Công ty TNHH Wall Street English được quyền chấm dứt việc sử dụng và thu hồi tài khoản tích lũy điểm của học viên khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của Học viên.

VỀ VIỆC TÍCH ĐIỂM

 1. Học viên sẽ được tính điểm để tích lũy sau khi học viên ký hợp đồng. Tuy nhiên, tài khoản Learn & Win của bạn sẽ được cung cấp sau khi bạn có Mã học viên tại Wall Street English. Điểm tích lũy phát sinh từ sau khi học viên ký hợp đồng đến khi học viên có Mã học viên sẽ được hệ thống ghi nhớ và tự động cộng dồn khi học viên nhận tài khoản Learn & Win.
   
 2. Điểm sẽ được cập nhật trong vòng 24 tiếng sau khi học viên hoàn thành một hoạt động được cộng điểm.
   
 3. Học viên được tích điểm khi:
  • Hoàn thành một bài học trong một ngày
  • Tham dự lớp Encounter
  • Hoàn tất 1 cấp độ trong 2 tháng*
  • Hoàn tất 1 cấp độ trong 3 tháng*
  • Giới thiệu bạn/ người thân đăng ký khóa học tại Wall Street English
  • Đăng ký khóa học Flex tiếp theo trong thời hạn hợp đồng hiện tại còn hiệu lực

  Truy cập vào mục Hoạt động tích điểm tại website Learn & Win (learnandwin.wallstreetenglish.edu.vn) để nắm rõ cơ cấu điểm cho từng hoạt động. * Học viên phải hoàn tất level liên tục trong 2 tháng/ 3 tháng và tham gia Advising session trong vòng 1 tháng sau ENC cuối cùng của cấp độ đó.

 4. Về hoạt động tích điểm

  HOÀN THÀNH 1 BÀI HỌC TRONG 1 LẦN HỌC

  Học viên được tích điểm khi hoàn thành chỉ một bài học trong một ngày. Nếu học viên học nhiều hơn một bài trong một ngày, học viên sẽ chỉ được cộng điểm cho 1 bài học đầu tiên của ngày hôm đó. Wall Street English không khuyến khích học viên học dồn nhiều bài trong 1 ngày vì điều đó sẽ không giúp học viên cải thiện trình độ tiếng Anh của mình và đi ngược lại phương pháp học đúng.

  THAM GIA LỚP ENCOUNTER

  Học viên sẽ được tính điểm hoàn thành khi lớp Encounter được giáo viên đánh giá Đạt yêu cầu (OK). Nếu học viên phải học lại lớp Encounter, Học viên sẽ được cộng điểm cho Encounter đạt yêu cầu cuối cùng. Những Encounter học lại trước đó sẽ không được tính điểm.

  HOÀN THÀNH CẤP ĐỘ TRONG 2 THÁNG/ 3 THÁNG

  Điểm hoàn thành cấp độ trong vòng 2 tháng / 3 tháng sẽ được tính ngay sau khi học viên hoàn thành Encounter cuối cùng của level trước đó. Học viên phải hoàn thành 1 cấp độ trong 2 tháng/ 3 tháng liên tục (bao gồm thời gian tạm ngưng hợp đồng) và phải tham gia Advising session trong vòng tối đa 1 tháng sau Encounter cuối cùng của cấp độ đó. Nếu quá 1 tháng học viên không tham dự Advising session, học viên sẽ không được nhận điểm Hoàn thành cấp độ.

  Đối với học viên mới, thời gian bắt đầu tính cho việc hoàn thành 1 cấp độ bắt đầu khi học viên học Buổi học đầu tiên (First Lesson) tại trung tâm.

  Đối với học viên học lại lớp Encounter, điểm hoàn thành 1 cấp độ sẽ được tính bao gồm những Encounter học lại để được xét điểm hoàn thành 1 cấp độ.

  Trong trường hợp học viên tạm ngưng hợp đồng (Freezing), thời gian hoàn thành một cấp độ của học viên sẽ bao gồm thời gian gian tạm ngưng hợp đồng. Ví dụ:

  • Nếu học viên hoàn thành 2 lớp Encounter của một cấp độ trong vòng 1 tháng, sau đó tạm ngưng hợp đồng 3 tháng để tạm dừng việc học. Khi trở lại học tại Wall Street English, học viên hoàn tất 2 lớp Encounter còn lại trong vòng 1 tháng. Tổng thời gian trên hợp đồng là 2 tháng, nhưng thời gian thực sự để học viên hoàn thành cấp độ này là 5 tháng. Học viên sẽ không được tính điểm hoàn thành 1 cấp độ trong trường hợp này.
  • Nếu học viên hoàn thành 2 lớp Encounter của một cấp độ trong vòng 1 tháng, sau đó tạm ngưng hợp đồng 1 tháng để tạm dừng việc học. Khi trở lại học tại Wall Street English, học viên đã hoàn tất 2 lớp Encounter còn lại trong vòng 1 tháng. Thời gian thực sự để học viên hoàn thành cấp độ này là 3 tháng. Học viên sẽ được tính điểm hoàn thành 1 cấp độ trong 3 tháng cho trường hợp này.
    

  Nếu trong quá trình học, sau khi giáo viên yêu cầu kiểm tra lại trình độ (level check) và cấp độ học của học viên bị điều chỉnh (vượt lên cấp độ cao hơn hoặc thấp đi), điểm của học viên sẽ được giữ nguyên và tích lũy tiếp tục ở cấp độ mới. Học viên vẫn được tính điểm Hoàn thành Encounter tại lớp yêu cầu level check.

  Đối với học viên đã bắt đầu học cấp độ mới trước khi chương trình Learn & Win bắt đầu vào ngày 1 tháng 4, học viên vẫn sẽ được tính điểm Hoàn thành cấp độ đó khi bạn đáp ứng đủ điều kiện hoàn thành cấp độ.

  GIỚI THIỆU BẠN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC FLEX WALL STREET ENGLISH.

  Điều kiện xác định hành động giới thiệu bạn đăng ký học Flex tại Wall Street English sẽ căn cứ vào quy định cụ thể của Công ty TNHH Wall Street English về Chương trình kết nối học viên tại thời điểm diễn ra hành động và có thể thay đổi mà không cần thông báo bằng văn bản cho Học viên. Học viên vui lòng xem thêm Thể lệ chương trình kết nối học viên để hiểu rõ hơn về chương trình.

  ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾP THEO

  Khi học viên đăng học tiếp tục khóa học Flex tiếp theo trước khi hợp đồng khóa học hiện tại hết hạn, toàn bộ điểm tích lũy mới sẽ chỉ được cộng dồn tiếp tục. Nếu học viên đang là học viên Flex và đăng ký học tiếp tục khóa IELTS, học viên sẽ không được tính điểm Learn & Win.

VỀ VIỆC ĐỔI QUÀ TRỰC TUYẾN

 1. Tài khoản Learn & Win của học viên sẽ được kích hoạt chức năng đổi quà trực tuyến sau khi học viên hoàn tất lớp Encounter đầu tiên. Trước khi học viên tham dự lớp Encounter đầu tiên, điểm của học viên vẫn được cộng và tích lũy vào tài khoản Learn & Win của học viên.
   
 2. Ngay sau khi học viên chọn Đổi quà, hệ thống ngay lập tức sẽ trừ số điểm tương ứng trong tài khoản của học viên. Học viên sẽ không thể hủy hay thay đổi yêu cầu sau khi đã chọn Đổi quà trực tuyến trên hệ thống. Sau khi Đổi quà trực tuyến, học viên sẽ nhận được email nhắc nhở từ Công ty TNHH Wall Street English ngay sau đó. 7 ngày trước khi đơn hàng của học viên hết hạn, Công ty TNHH Wall Street English sẽ gửi email nhắc nhở và tin nhắn đến di động của học viên.
   
 3. Không có giới hạn số lượng quà học viên được đổi trong 1 lần và học viên có thể Đổi quà bao nhiêu lần tùy thích theo số điểm thưởng mà học viên đang có.
   
 4. Riêng đối với những học viên đổi quà là Voucher 5.000.000 đồng và Voucher 10.000.000 đồng
  • Voucher chỉ áp dụng cho học viên đăng ký khóa Flex 6 hoặc khóa Flex 10 tiếp theo, có giá trị sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát hành ghi trên voucher.
  • Voucher có giá trị sử dụng khi được ghi đầy đủ thông tin học viên, mã học viên & số seri, được Wall Street English đóng dấu phát hành; không bị rách hay chắp vá.
  • Không có giá trị cộng dồn nhiều voucher cho một hợp đồng.
  • Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Không có giá trị chuyển nhượng cho người khác.
  • Bắt buộc phải nộp voucher này khi đăng ký khóa học tiếp theo tại Wall Street English.

VỀ VIỆC NHẬN QUÀ

 1. Sau khi học viên đổi quà trực tuyến, học viên sẽ được nhận quà trong vòng 15 đến 30 ngày sau đó. Cụ thể:
  • Nếu học viên đổi quà trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng này, học viên sẽ nhận quà vào ngày 1 của tháng sau.
  • Nếu học viên đổi quà trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 31 của tháng này, học viên sẽ nhận quà vào ngày 16 của tháng sau.

  Trong những tháng có dịp nghỉ lễ kéo dài, Công ty TNHH Wall Street English sẽ linh hoạt điều chỉnh thời gian nhận quà và thông báo đến học viên đã thực hiện đổi quà trực tuyến.

 2. Kể từ ngày nhận quà dự kiến là ngày 1 hoặc ngày 16 hằng tháng tùy theo đơn hàng của học viên, học viên sẽ có 60 ngày để nhận quà. Sau ngày thứ 60 nếu học viên không đến trung tâm để nhận quà, yêu cầu của học viên sẽ bị quá hạn. Học viên sẽ không được nhận quà và không thể lấy lại điểm đã bị trừ. Học viên có thể kiểm tra ngày nhận quà dự kiến và ngày hết hạn nhận quà tại website Learn & Win (learnandwin.wallstreetenglish.edu.vn).
   
 3. Học viên sẽ nhận quà tại trung tâm Wall Street English mà học viên đang học. Để việc giao hàng được sắp xếp nhanh chóng và tiện lợi, học viên cần liên hệ Nhân viên tư vấn của học viên tại trung tâm để được hướng dẫn nhận quà thưởng mà học viên đã đổi quà trực tuyến.
   
 4. Học viên phải xuất trình Chứng Minh Nhân Dân và/hoặc Hộ chiếu (Passport) và/hoặc Chứng Minh Quân Đội để nhận quyền lợi hoặc thực hiện thủ tục hồ sơ. Chỉ học viên là chủ tài khoản mới được thực hiện yêu cầu đổi quà trưc tuyến và được phép nhận quà.
   
 5. Một số giải thưởng sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng từ đơn vị thứ 3. Học viên cần đổi sang phần thưởng giá trị tương đương tại đơn vị thứ 3 này. Công ty TNHH Wall Street English không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thoả thuận nào giữa Học viên và đơn vị thứ 3 này. Công ty TNHH Wall Street English sẽ cân đối giải thưởng với giá thị trường nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan cho sự khác biệt giá cả phần thưởng.
   
 6. Học viên chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh khi sử dụng phần thưởng cùng quyền lợi đi kèm, và Công ty TNHH Wall Street English không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những chi phí này.
   
 7. Công ty TNHH Wall Street English có quyền thay đổi, điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, hệ thống quà tặng mà không báo trước dưới dạng văn bản hoặc các hình thức khác cho học viên tham dự chương trình; và Công ty TNHH Wall Street English có quyền hủy yêu cầu đổi điểm và trả lại điểm cho Học viên nếu phần thưởng được yêu cầu quy đổi đã hết hàng.
   
 8. Công ty TNHH Wall Street English có toàn quyền giải thích những điều kiện và điều khoản của Thể lệ chương trình này và có thể điều chỉnh mà không thông báo trước.
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU HỌC VIÊN Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 đến khi có thông báo mới

Định nghĩa:

Người giới thiệu hợp lệ:

 • Đang là học viên Wall Street English.
 • Phải cung cấp thông tin của người được giới thiệu với Nhân viên tư vấn (EC) bao gồm tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email và mối quan hệ. Các thông tin trên Nhân viên tư vấn (EC) sẽ kiểm tra và xác nhận Người giới thiệu và Người được giới thiệu có đủ điều kiện tham gia Chương trình Giới thiệu học viên.
 • Người giới thiệu/ người được giới thiệu có trách nhiệm trả lời những câu hỏi đặt ra từ phía Wall Street English Việt Nam để chứng minh rằng họ có quan hệ và người giới thiệu đã thực sự giới thiệu học viên mới dưới Chương trình Giới thiệu học viên. Khi đó Wall Street English có toàn quyền đặt ra các câu hỏi để đảm bảo rằng Người giới thiệu hợp lệ trong phạm vi của chương trình.

Người được giới thiệu hợp lệ

 • Không phải và chưa từng là học viên Wall Street English.
 • Thông tin người được giới thiệu hợp lệ được lưu vào hệ thống dưới kênh truyền thông là “Student Referral” (Chương trình Giới thiệu học viên) cùng với tên Người giới thiệu.
 • Chỉ áp dụng cho học viên đăng ký khóa FLEX

Làm thế nào để Người giới thiệu được nhận ưu đãi:

 • Người giới thiệu nhận ưu đãi hợp lệ là người chứng minh được mình chính là người trực tiếp giới thiệu và hỗ trợ tư vẫn trực tiếp học viên để họ tham gia các khóa học tại Wall Street English.
 • Sau khi Người được giới thiệu hợp lệ ký hợp đồng, Người được giới thiệu sẽ đạt điều kiện để nhận điểm thưởng từ chương trình Learn&Win. Điểm sẽ được cộng sau khi người được giới thiệu tham gia First Lesson (Buổi làm quen với phương pháp). Vui long tham khảo trên Thể lệ chương trình Learn&Win tại learnandwin.wallstreetenglish.edu.vn
 • Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người giới  thiệu cho cùng 1 học viên mới, người giới thiệu đầu tiên được ghi nhận bởi hệ thống (BRAIN) sẽ được tính là Người giới thiệu hợp lệ.
 • Trong trường hợp Người được giới thiệu hợp lệ ký hợp đồng sau khi Người giới thiệu đã hủy hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người khác, điểm giới thiệu học viên Learn & Win sẽ không được áp dụng. Điểm thưởng cũng không được áp dụng trong trường hợp học viên mới hủy hợp đồng sau khi đã ký hợp đồng.

 • Điểm ưu đãi sẽ được tính ngay sau khi người được giới thiệu đã hoàn thành First lesson (Buổi làm quen với phương pháp).

 • Điểm ưu đãi không áp dụng cho các chương trình giới thiệu từ các khách công ty, thành viên gia đình và nhân viên Wall Street English.

Điều khoản chung

 • Người tham gia chương trình cam kết KHÔNG lạm dụng Chương trình Giới thiệu học viên nhằm có được thông tin người được giới thiệu hoặc nhận phần thưởng trong một cách không phù hợp với Quy định này hoặc cố gắng đạt điểm thưởng thông qua các hình thức bất hợp pháp, gian lận, giả mạo khi tham gia Chương trình Giới thiệu học viên.
 • Mọi trường hợp Wall Street English phát hiện Người được giới thiệu cung cấp số điện thoại giả hoặc số điện thoại thứ hai nhằm đăng ký dưới kênh truyền thông Chương trình Giới thiệu học viên khi trước đó đã có tên và số điện thoại khác được đăng ký trong hệ thống dưới kênh truyền thông khác, Chương trình Giới thiệu học viên sẽ không được áp dụng, điểm thưởng giới thiệu học viên Learn & Win, hoặc quà tặng sau đổi điểm sẽ bị thu hồi lại.
 • Wall Street English có toàn quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc dừng Chương trình Giới thiệu học viên tại thời điểm bất kỳ. Số điểm thưởng dành cho mỗi người giới thiệu hợp lệ có thể khác nhau tùy từng trường hợp giới thiệu và tùy từng thời điểm thuộc toàn quyền quyết định của Wall Street English. Mọi thay đổi từ Wall Street English liên quan đến chương trình trên sẽ có hiệu lực tức thì sau khi được thông báo tại website hoặc qua email. Việc bạn tham dự Chương trình Giới thiệu học viên sau khi có thông báo sẽ được ghi nhận là bạn chấp thuận những thay đổi của chương trình. Bạn nên cập nhật những điều khoản chương trình thường xuyên để biết về chương trình hiện tại. Thông tin được cập nhật mới nhất luôn có tại website Learn & Win (learnandwin.wallstreetenglish.edu.vn). Mọi thắc mắc bao gồm về tính hợp lệ, điều kiện tham gia, gian lận hoặc lạm dụng sẽ được giải quyết bởi Wall Street English.
QUÀ THƯỞNG NỔI BẬT
A tour to the US
A tour to the US
Số điểm: 200,000 điểm
A tour to Australia
A tour to Australia
Số điểm: 160,000 điểm
Iphone X
Iphone X
Số điểm: 120,000 điểm